มันฝรั่งเสี้ยวพระจันทร์ แมคเคน - McCAIN WEDGES

#อาหารแช่แข็ง #วัตถุดิบอื่นๆ

McCAIN WEDGES

มันฝรั่งเสี้ยวพระจันทร์ แมคเคน
ขนาด 2.267 กก./แพ็ค, 6แพ็ค/ลัง


มันฝรั่งหั่นเสี้ยวชนิดติดเปลือก มีลักษณะคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
นิยมนำมาทอดจนมีสีเหลืองทองกรอบน่ารับประทาน เหมาะสำหรับเป็นอาหารทานเล่นหรือทานเป็นกับแกล้ม


การเก็บรักษา: -18°c


ระยะเวลาการเก็บรักษา: 24 เดือน


SKU
VFZ1400-F01
น้ำหนัก
0.00 กรัม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

100/18 หมู่ 1 ถนน รพช.1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร.02-101-2072,02-101-2073 แฟ็กซ์ 02-193-5710

E-mail: simiranfood.it@gmail.com


Copyright ® 2018 SIMIRAN FOOD PRODUCTS Co.,ltd.