มันฝรั่งแผ่นตารางปรุงรส แมคเคน - McCAIN SKIN ON WAFFLE FRIES

McCAIN SKIN ON WAFFLE FRIES
2.04 kg/packkg/pack 6 pack/ctn

มันฝรั่งแผ่นตารางปรุงรส แมคเคน (2.04kg/pack)
ขนาดบรรจุ 2.04 kg/packkg/pack 6 pack/ลัง


การเก็บรักษา: -18°c

ระยะเวลาการเก็บรักษา: 24 เดือน
SKU
VFZ1400-F10
น้ำหนัก
1,814.00 กรัม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

100/18 หมู่ 1 ถนน รพช.1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร.02-101-2072,02-101-2073 แฟ็กซ์ 02-193-5710

E-mail: simiranfood.it@gmail.com


Copyright ® 2018 SIMIRAN FOOD PRODUCTS Co.,ltd.