ปลาแซลมอนนอร์เวย์สด 5-6 กก. - FRESH ATLANTIC SALMON 5-6 kg.

#ปลาสด #ปลาแซลมอน

FRESH ATLANTIC SALMON 5/6

ปลาแซลมอนสด 5/6
แซลมอนนอร์เวย์สด น้ำหนัก 5-6 kg. ขึ้นไป

แหล่งนำเข้าจากประเทศ : นอร์เวย์SKU
NCH4002S01
น้ำหนัก
5,000.00 กรัม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

100/18 หมู่ 1 ถนน รพช.1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร.02-101-2072,02-101-2073 แฟ็กซ์ 02-193-5710

E-mail: simiranfood.it@gmail.com


Copyright ® 2018 SIMIRAN FOOD PRODUCTS Co.,ltd.