ทาโกะคาราเกะ SIMIRAN

#อาหารแช่แข็ง #ปลาหมึก

ทาโกะคาราเกะ SIMIRAN


1 กิโลกรัม/แพ็ค


SKU
VFZ5000-T09
น้ำหนัก
1,000.00 กรัม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

100/18 หมู่ 1 ถนน รพช.1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร.02-101-2072,02-101-2073 แฟ็กซ์ 02-193-5710

E-mail: simiranfood.it@gmail.com


Copyright ® 2018 SIMIRAN FOOD PRODUCTS Co.,ltd.