0
มาหาเราได้ที่


100/18 หมู่ 1 ถนน รพช.1 ตำบลหลักหก 

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.02-193-5707, 02-193-5750 แฟ็กซ์ 02-193-5710
E-MAIL: info.simiranfood@gmail.c
om